Duplicity Theory of Vision
 

بیشتر
برچسب ها : Duplicity Theory of Vision    book    pdf    کتاب    دانلود    
Theories of Visual Perception
 

بیشتر
برچسب ها : Theories of Visual Perception    book    pdf    کتاب    دانلود    
ocular manifestations of systemic disease
 

بیشتر
برچسب ها : ocular manifestations of systemic disease    pdf    book    کتاب    
Contact Lenses in Ophthalmic Practice
Rigid Gas Permeable Lens Fitting
Medical Contact Lens Practice
Clinical Cases in Contact Lens
 

بیشتر
برچسب ها :     
عدسی های جذبی و پوشش عدسی ها
 در این پاورپوینت جناب آقای فرهاد صحرایی به صورت مشروح به بررسی عدسی های مختلف جذبی و تاثیر لایه های رنگی مختلف بر دید و موارد استفاده از آنها پرداخته اند. مطالعه این مطلب ما را در مدیریت کردن مشکلات برخی از بیماران کمک کرده و دید راحتتری را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

بیشتر
برچسب ها : فرهاد صحرایی    عدسی جذبی    عدسی رنگی    
Diabetic Retinopathy
در این فایل پاورپوینت دکتر جهانگیر آیت اللهی متخصص چشم پزشکی، به بررسی رتینوپاتی دیابتیک پرداخته است و مسائلی از قبیل سیمپتوم ها، علائم، دستگاه های تشخیصی و روش های درمانی این بیماری در آن بحث شده است. این مطلب شامل تصاویر خوبی از علائم رتینوپاتی دیابتیک می باشد. 

بیشتر
برچسب ها : Diabetic Retinopathy    
Soft contact lenses fitting
برای تجویز موفقیت آمیز لنزتماسی نیاز به در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی می باشد. در این فایل پاورپوینت عبدالله پاشایی دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری به صورت مناسب و کاملی در مورد فیت لنز نرم و مسائلی که طی آن باید در نظر داشت، بحث کرده است.

بیشتر